bsdinsight's Recent Activity

 1. bsdinsight posted a new thread.

  14 ngành bị đe dọa bởi trí thông minh nhân tạo

  Trí thông minh nhân tạo có thể thay thế vị trí của con người trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, giáo dục, tài chính, chăm sóc sức...

  tri thong minh nhan tao.jpg

  Forum: Công nghệ

  Jul 17, 2017 at 1:38 AM
 2. bsdinsight posted a new thread.

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đang thay đổi Việt Nam như thế nào?

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dự báo sẽ là một xu thế lớn có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, từng khu vực,...

  Forum: Công nghệ

  Jul 17, 2017 at 1:30 AM
 3. bsdinsight posted a new thread.

  Bạn có biết Elon Musk vừa đưa chúng ta qua một cột mốc sống còn của giao thông?

  Bất chấp thành công của Tesla trong việc thay đổi suy nghĩ của loài người về xe điện, sự thật là Model S và Model X không phải là những...

  1-1499834421401.jpg 2-1499834421402.jpg 3-1499834421403.jpg 2-1-1500018041709.jpg 5-1499834421405.jpg

  Forum: Công nghệ

  Jul 17, 2017 at 1:11 AM