hoangduy203's Recent Activity

  1. hoangduy203 replied to the thread Từ tiếng Anh thông dụng trong ngành bán lẻ.

    Thanks, mình sẽ bổ sung chi tiết trên web thuật ngữ marketing của mình

    Jan 12, 2018 at 12:29 AM