Resources

Top Resources

 1. Insight Alert bsdinsight
  Instant Alert for Dynamics CRM
 2. Insight Map bsdinsight
  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 3. Inside Microsoft Dynamics AX bsdinsight
  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
 4. Tableau tableau
  Tableau
 5. Tableau Reader for Mac bsdinsight
  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị

View All Featured Resources

 1. Insight Map

  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 2. Insight Alert

  Instant Alert for Dynamics CRM
 3. Tableau Desktop for Mac

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 4. Tableau Server

  Share, collaborate and make data-driven decisions.
 5. Tableau Desktop

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 1. tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Aug 30, 2016
 2. bsdinsight

  Tableau Reader for Mac 10.0

  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 3. bsdinsight
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 4. bsdinsight

  Chi tiết tính năng của Dynamics CRM 1.0

  Chi tiết tính năng của Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  58
  Updated:
  Feb 20, 2016
 5. bsdinsight

  Dynamics CRM ngành bất động sản 1

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics CRM cho ngành bất động sản
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  94
  Updated:
  Feb 19, 2016
 6. bsdinsight

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
  4/5, 1 rating
  Downloads:
  19
  Updated:
  Feb 14, 2016
 7. bsdinsight

  Giới thiệu giải pháp ERP Dynamics AX 2012 R3

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics AX ERP
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  16
  Updated:
  Feb 14, 2016
 8. bsdinsight

  Dynamics CRM Vietnamese Language Pack 2016

  Gói tiếng Việt cho Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 13, 2016
 9. bsdinsight

  Dynamics CRM Release Preview Guide 2016

  Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của giải pháp Dynamics CRM.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  69
  Updated:
  Feb 12, 2016
 10. bsdinsight

  Tableau Documentation 9.2

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  21
  Updated:
  Feb 11, 2016
 11. bsdinsight

  Dynamics CRM Software Development Kit 2006

  Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (SDK) for CRM Online and on-premises CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 11, 2016
 12. bsdinsight

  Dynamics CRM Implementation Guide 2015

  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  56
  Updated:
  Feb 11, 2016
 13. bsdinsight

  Microsoft Dynamics CRM Server 2016

  Xây dựng trung tâm phát triển doanh nghiệp dựa trên am hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 10, 2016
 14. bsdinsight

  Dynamics CRM for Banking 1.0

  Quản lý mối quan hệ khách hàng cho ngân hàng với Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  318
  Updated:
  Nov 21, 2014
 15. bsdinsight

  What’s New in Dynamics AX 2012 R3 2012 R3

  Microsoft Dynamics CRM is our platform to engage with customers and along with Yammer, SharePoint
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  77
  Updated:
  Sep 21, 2014
 16. DynamicsAX
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3,723
  Updated:
  Sep 4, 2014
 17. bsdinsight

  80339A- Bill of Materials in Dynamics AX 2012 2012

  80339A- Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  101
  Updated:
  Aug 16, 2014