Resources

Top Resources

 1. Insight Alert bsdinsight
  Instant Alert for Dynamics CRM
 2. Insight Map bsdinsight
  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 3. Inside Microsoft Dynamics AX bsdinsight
  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
 4. Financial Accounting and Reporting bsdinsight
  Financial Accounting and Reporting
 5. Real Estate Finance and Investments bsdinsight
  Real Estate Finance and Investments
 1. bsdinsight
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Feb 19, 2018 at 11:59 PM
 2. bsdinsight
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Feb 19, 2018 at 11:41 PM
 3. bsdinsight

  Customer KPI 1.0

  Danh mục các KPI liên quan tới Khách hàng của doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 18, 2018 at 10:36 PM
 4. bsdinsight

  Finance KPI 1.0

  Danh mục 68 KPI cho quản lý tài chính doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 18, 2018 at 9:54 PM
 5. bsdinsight

  Business Planning 1

  Kế hoạch kinh doanh phải bắt nguồn từ Hệ thống Chiến lược Công ty
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Nov 21, 2017
 6. bsdinsight

  Planning and Budgeting 1

  Tài liệu giới thiệu module lập kế hoạch và ngân sách của Oracle EPM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Nov 20, 2017
 7. bsdinsight

  Data Warehouse Modernization on AWS Cloud 1

  Modernize your EDW capabilities with Tableau Server, Amazon Redshift, Amazon RDS
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Nov 18, 2017
 8. bsdinsight

  Sample - Superstore Sales (Excel).xls 2017-10-06

  Dữ liệu thực hành Tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  7
  Updated:
  Oct 6, 2017
 9. bsdinsight

  Tài liệu tích hợp chữ ký điện tử và Dynamics 365 CRM 1.0

  Tài liệu giới thiệu tích hợp DocuSign và Dynamics 365 CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Sep 17, 2017
 10. bsdinsight

  Quick start guide DocuSign and Dynamics 365 1.0

  Tài liệu hướng dẫn thiết lập tích hợp DocuSign và Dynamics 364
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Sep 17, 2017
 11. tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 30, 2016
 12. bsdinsight

  Tableau Reader for Mac 10.0

  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 13. bsdinsight

  Chi tiết tính năng của Dynamics CRM 1.0

  Chi tiết tính năng của Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  59
  Updated:
  Feb 20, 2016
 14. bsdinsight

  Dynamics CRM ngành bất động sản 1

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics CRM cho ngành bất động sản
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  95
  Updated:
  Feb 19, 2016
 15. bsdinsight

  Giới thiệu giải pháp ERP Dynamics AX 2012 R3

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics AX ERP
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  17
  Updated:
  Feb 14, 2016
 16. bsdinsight

  Dynamics CRM Vietnamese Language Pack 2016

  Gói tiếng Việt cho Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 13, 2016
 17. bsdinsight

  Dynamics CRM Release Preview Guide 2016

  Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của giải pháp Dynamics CRM.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  70
  Updated:
  Feb 12, 2016
 18. bsdinsight

  Dynamics CRM Software Development Kit 2006

  Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (SDK) for CRM Online and on-premises CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 11, 2016
 19. bsdinsight

  Dynamics CRM Implementation Guide 2015

  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  57
  Updated:
  Feb 11, 2016