Resources

Categories

 1. Tableau BI 9
 2. Dynamics 365 20
 3. Oracle EPM 2

Top Resources

 1. Insight Alert bsdinsight
  Instant Alert for Dynamics CRM
 2. Insight Map bsdinsight
  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 3. Inside Microsoft Dynamics AX bsdinsight
  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
 4. Business Planning bsdinsight
  Kế hoạch kinh doanh phải bắt nguồn từ Hệ thống Chiến lược Công ty
 5. Planning and Budgeting bsdinsight
  Tài liệu giới thiệu module lập kế hoạch và ngân sách của Oracle EPM

View All Featured Resources

 1. Insight Map

  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 2. Tableau Desktop for Mac

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 3. Insight Alert

  Instant Alert for Dynamics CRM
 4. Tableau Desktop

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 5. Tableau Server

  Share, collaborate and make data-driven decisions.
 1. bsdinsight

  Dynamics CRM Implementation Guide 2015

  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  56
  Updated:
  Feb 11, 2016
 2. bsdinsight

  Microsoft Dynamics CRM Server 2016

  Xây dựng trung tâm phát triển doanh nghiệp dựa trên am hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 10, 2016
 3. bsdinsight

  Dynamics CRM for Banking 1.0

  Quản lý mối quan hệ khách hàng cho ngân hàng với Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  318
  Updated:
  Nov 21, 2014
 4. bsdinsight

  What’s New in Dynamics AX 2012 R3 2012 R3

  Microsoft Dynamics CRM is our platform to engage with customers and along with Yammer, SharePoint
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  78
  Updated:
  Sep 21, 2014
 5. DynamicsAX
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3,724
  Updated:
  Sep 4, 2014
 6. bsdinsight

  80339A- Bill of Materials in Dynamics AX 2012 2012

  80339A- Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  102
  Updated:
  Aug 16, 2014
 7. bsdinsight

  80220A- Financials II in Dynamics AX 2012 2012

  80220A- Financials II in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  199
  Updated:
  Aug 16, 2014
 8. bsdinsight

  80219A- Financials I in Dynamics AX 2012 2012

  80219A- Financials I in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  188
  Updated:
  Aug 16, 2014
 9. bsdinsight

  Dynamics AX Installation Guide 2012 R3

  Dynamics AX Installation Guide
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1,184
  Updated:
  Aug 12, 2014