Resources

Top Resources

 1. Insight Alert bsdinsight
  Instant Alert for Dynamics CRM
 2. Insight Map bsdinsight
  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 3. Inside Microsoft Dynamics AX bsdinsight
  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
 4. Financial Accounting and Reporting bsdinsight
  Financial Accounting and Reporting
 5. Real Estate Finance and Investments bsdinsight
  Real Estate Finance and Investments

View All Featured Resources

 1. Insight Alert

  Instant Alert for Dynamics CRM
 2. Insight Map

  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 3. Tableau Desktop

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 4. Tableau Server

  Share, collaborate and make data-driven decisions.
 5. Tableau Desktop for Mac

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 1. bsdinsight

  Dynamics CRM Vietnamese Language Pack 2016

  Gói tiếng Việt cho Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 13, 2016
 2. bsdinsight

  Dynamics CRM Release Preview Guide 2016

  Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của giải pháp Dynamics CRM.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  69
  Updated:
  Feb 12, 2016
 3. bsdinsight

  Tableau Documentation 9.2

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  28
  Updated:
  Feb 11, 2016
 4. bsdinsight

  Dynamics CRM Software Development Kit 2006

  Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (SDK) for CRM Online and on-premises CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 11, 2016
 5. bsdinsight

  Dynamics CRM Implementation Guide 2015

  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  56
  Updated:
  Feb 11, 2016
 6. bsdinsight

  Microsoft Dynamics CRM Server 2016

  Xây dựng trung tâm phát triển doanh nghiệp dựa trên am hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 10, 2016
 7. bsdinsight

  Dynamics CRM for Banking 1.0

  Quản lý mối quan hệ khách hàng cho ngân hàng với Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  318
  Updated:
  Nov 21, 2014
 8. bsdinsight

  What’s New in Dynamics AX 2012 R3 2012 R3

  Microsoft Dynamics CRM is our platform to engage with customers and along with Yammer, SharePoint
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  78
  Updated:
  Sep 21, 2014
 9. DynamicsAX
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3,724
  Updated:
  Sep 4, 2014
 10. bsdinsight

  80339A- Bill of Materials in Dynamics AX 2012 2012

  80339A- Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  102
  Updated:
  Aug 16, 2014
 11. bsdinsight

  80220A- Financials II in Dynamics AX 2012 2012

  80220A- Financials II in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  199
  Updated:
  Aug 16, 2014
 12. bsdinsight

  80219A- Financials I in Dynamics AX 2012 2012

  80219A- Financials I in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  188
  Updated:
  Aug 16, 2014
 13. bsdinsight

  Dynamics AX Installation Guide 2012 R3

  Dynamics AX Installation Guide
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1,184
  Updated:
  Aug 12, 2014