Resources from bsdinsight

 1. bsdinsight

  Business Planning 1

  Kế hoạch kinh doanh phải bắt nguồn từ Hệ thống Chiến lược Công ty
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Nov 21, 2017
 2. bsdinsight

  Planning and Budgeting 1

  Tài liệu giới thiệu module lập kế hoạch và ngân sách của Oracle EPM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Nov 20, 2017
 3. bsdinsight

  Data Warehouse Modernization on AWS Cloud 1

  Modernize your EDW capabilities with Tableau Server, Amazon Redshift, Amazon RDS
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Nov 18, 2017
 4. bsdinsight

  Sample - Superstore Sales (Excel).xls 2017-10-06

  Dữ liệu thực hành Tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  5
  Updated:
  Oct 6, 2017
 5. bsdinsight

  Tài liệu tích hợp chữ ký điện tử và Dynamics 365 CRM 1.0

  Tài liệu giới thiệu tích hợp DocuSign và Dynamics 365 CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Sep 17, 2017
 6. bsdinsight

  Quick start guide DocuSign and Dynamics 365 1.0

  Tài liệu hướng dẫn thiết lập tích hợp DocuSign và Dynamics 364
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Sep 17, 2017
 7. bsdinsight

  Tableau Reader for Mac 10.0

  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 8. bsdinsight

  Tableau Desktop for Mac 10.0

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 9. bsdinsight
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 10. bsdinsight

  Tableau Desktop 10.0

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  75
  Updated:
  Aug 27, 2016
 11. bsdinsight

  Tableau Server 9.3

  Share, collaborate and make data-driven decisions.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  7
  Updated:
  Mar 29, 2016
 12. bsdinsight

  Chi tiết tính năng của Dynamics CRM 1.0

  Chi tiết tính năng của Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  58
  Updated:
  Feb 20, 2016
 13. bsdinsight

  Dynamics CRM ngành bất động sản 1

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics CRM cho ngành bất động sản
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  95
  Updated:
  Feb 19, 2016
 14. bsdinsight

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
  4/5, 1 rating
  Downloads:
  21
  Updated:
  Feb 14, 2016
 15. bsdinsight

  Giới thiệu giải pháp ERP Dynamics AX 2012 R3

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics AX ERP
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  17
  Updated:
  Feb 14, 2016
 16. bsdinsight

  Dynamics CRM Vietnamese Language Pack 2016

  Gói tiếng Việt cho Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 13, 2016
 17. bsdinsight

  Dynamics CRM Release Preview Guide 2016

  Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của giải pháp Dynamics CRM.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  69
  Updated:
  Feb 12, 2016
 18. bsdinsight

  Tableau Documentation 9.2

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  28
  Updated:
  Feb 11, 2016
 19. bsdinsight

  Dynamics CRM Software Development Kit 2006

  Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (SDK) for CRM Online and on-premises CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 11, 2016
 20. bsdinsight

  Dynamics CRM Implementation Guide 2015

  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  56
  Updated:
  Feb 11, 2016