Resources from bsdinsight

 1. bsdinsight

  Tableau Reader for Mac 10.0

  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 2. bsdinsight

  Tableau Desktop for Mac 10.0

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 3. bsdinsight
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 4. bsdinsight

  Tableau Desktop 10.0

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  68
  Updated:
  Aug 27, 2016
 5. bsdinsight

  Tableau Server 9.3

  Share, collaborate and make data-driven decisions.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  7
  Updated:
  Mar 29, 2016
 6. bsdinsight

  Chi tiết tính năng của Dynamics CRM 1.0

  Chi tiết tính năng của Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  58
  Updated:
  Feb 20, 2016
 7. bsdinsight

  Dynamics CRM ngành bất động sản 1

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics CRM cho ngành bất động sản
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  94
  Updated:
  Feb 19, 2016
 8. bsdinsight

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
  4/5, 1 rating
  Downloads:
  19
  Updated:
  Feb 14, 2016
 9. bsdinsight

  Giới thiệu giải pháp ERP Dynamics AX 2012 R3

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics AX ERP
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  16
  Updated:
  Feb 14, 2016
 10. bsdinsight

  Dynamics CRM Vietnamese Language Pack 2016

  Gói tiếng Việt cho Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 13, 2016
 11. bsdinsight

  Dynamics CRM Release Preview Guide 2016

  Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của giải pháp Dynamics CRM.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  69
  Updated:
  Feb 12, 2016
 12. bsdinsight

  Tableau Documentation 9.2

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  21
  Updated:
  Feb 11, 2016
 13. bsdinsight

  Dynamics CRM Software Development Kit 2006

  Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (SDK) for CRM Online and on-premises CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 11, 2016
 14. bsdinsight

  Dynamics CRM Implementation Guide 2015

  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  56
  Updated:
  Feb 11, 2016
 15. bsdinsight

  Microsoft Dynamics CRM Server 2016

  Xây dựng trung tâm phát triển doanh nghiệp dựa trên am hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 10, 2016
 16. bsdinsight

  Dynamics CRM for Banking 1.0

  Quản lý mối quan hệ khách hàng cho ngân hàng với Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  318
  Updated:
  Nov 21, 2014
 17. bsdinsight

  What’s New in Dynamics AX 2012 R3 2012 R3

  Microsoft Dynamics CRM is our platform to engage with customers and along with Yammer, SharePoint
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  77
  Updated:
  Sep 21, 2014
 18. bsdinsight

  80339A- Bill of Materials in Dynamics AX 2012 2012

  80339A- Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  101
  Updated:
  Aug 16, 2014
 19. bsdinsight

  80220A- Financials II in Dynamics AX 2012 2012

  80220A- Financials II in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  198
  Updated:
  Aug 16, 2014
 20. bsdinsight

  80219A- Financials I in Dynamics AX 2012 2012

  80219A- Financials I in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  187
  Updated:
  Aug 16, 2014