Resources from bsdinsight

 1. bsdinsight

  Microsoft Dynamics CRM Server 2016

  Xây dựng trung tâm phát triển doanh nghiệp dựa trên am hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  Feb 10, 2016
 2. bsdinsight

  Dynamics CRM for Banking 1.0

  Quản lý mối quan hệ khách hàng cho ngân hàng với Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  318
  Updated:
  Nov 21, 2014
 3. bsdinsight

  What’s New in Dynamics AX 2012 R3 2012 R3

  Microsoft Dynamics CRM is our platform to engage with customers and along with Yammer, SharePoint
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  78
  Updated:
  Sep 21, 2014
 4. bsdinsight

  80339A- Bill of Materials in Dynamics AX 2012 2012

  80339A- Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  102
  Updated:
  Aug 16, 2014
 5. bsdinsight

  80220A- Financials II in Dynamics AX 2012 2012

  80220A- Financials II in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  199
  Updated:
  Aug 16, 2014
 6. bsdinsight

  80219A- Financials I in Dynamics AX 2012 2012

  80219A- Financials I in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  188
  Updated:
  Aug 16, 2014
 7. bsdinsight

  Dynamics AX Installation Guide 2012 R3

  Dynamics AX Installation Guide
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1,184
  Updated:
  Aug 12, 2014
 8. bsdinsight

  Insight Map 1.0

  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
  4.5/5, 2 ratings
  Downloads:
  51
  Updated:
  May 26, 2014
 9. bsdinsight

  Insight Alert 1.0

  Instant Alert for Dynamics CRM
  5/5, 2 ratings
  Downloads:
  22
  Updated:
  May 25, 2014