Tableau BI

Categories

 1. Tableau BI 9
 2. Dynamics 365 20
 3. Oracle EPM 2

Top Resources

 1. Data Warehouse Modernization on AWS Cloud bsdinsight
  Modernize your EDW capabilities with Tableau Server, Amazon Redshift, Amazon RDS
 2. Sample - Superstore Sales (Excel).xls bsdinsight
  Dữ liệu thực hành Tableau
 3. Tableau tableau
  Tableau
 4. Tableau Reader for Mac bsdinsight
  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị
 5. Tableau Desktop for Mac bsdinsight
  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp

View All Featured Resources

 1. Tableau Desktop

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 2. Tableau Server

  Share, collaborate and make data-driven decisions.
 3. Tableau Desktop for Mac

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 1. bsdinsight

  Data Warehouse Modernization on AWS Cloud 1

  Modernize your EDW capabilities with Tableau Server, Amazon Redshift, Amazon RDS
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Nov 18, 2017
 2. bsdinsight

  Sample - Superstore Sales (Excel).xls 2017-10-06

  Dữ liệu thực hành Tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  5
  Updated:
  Oct 6, 2017
 3. tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Aug 30, 2016
 4. bsdinsight

  Tableau Reader for Mac 10.0

  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 5. bsdinsight

  Tableau Reader 10.0

  Tableau Reader
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 6. bsdinsight

  Tableau Documentation 9.2

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  27
  Updated:
  Feb 11, 2016