Tableau BI

Top Resources

 1. Customer KPI bsdinsight
  Danh mục các KPI liên quan tới Khách hàng của doanh nghiệp
 2. Finance KPI bsdinsight
  Danh mục 68 KPI cho quản lý tài chính doanh nghiệp
 3. Data Warehouse Modernization on AWS Cloud bsdinsight
  Modernize your EDW capabilities with Tableau Server, Amazon Redshift, Amazon RDS
 4. Sample - Superstore Sales (Excel).xls bsdinsight
  Dữ liệu thực hành Tableau
 5. Tableau tableau
  Tableau

View All Featured Resources

 1. Tableau Server

  Share, collaborate and make data-driven decisions.
 2. Tableau Desktop

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 3. Tableau Desktop for Mac

  Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp
 1. bsdinsight

  Customer KPI 1.0

  Danh mục các KPI liên quan tới Khách hàng của doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 18, 2018 at 10:36 PM
 2. bsdinsight

  Finance KPI 1.0

  Danh mục 68 KPI cho quản lý tài chính doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  Feb 18, 2018 at 9:54 PM
 3. bsdinsight

  Data Warehouse Modernization on AWS Cloud 1

  Modernize your EDW capabilities with Tableau Server, Amazon Redshift, Amazon RDS
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  0
  Updated:
  Nov 18, 2017
 4. bsdinsight

  Sample - Superstore Sales (Excel).xls 2017-10-06

  Dữ liệu thực hành Tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  7
  Updated:
  Oct 6, 2017
 5. tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 30, 2016
 6. bsdinsight

  Tableau Reader for Mac 10.0

  Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 7. bsdinsight

  Tableau Reader 10.0

  Tableau Reader
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Aug 28, 2016
 8. bsdinsight

  Tableau Documentation 9.2

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  28
  Updated:
  Feb 11, 2016