Chi tiết tính năng của Dynamics CRM 1.0

Chi tiết tính năng của Microsoft Dynamics CRM

 1. bsdinsight
  Microsoft-Dynamics-CRM-2013-Sales-Dashoard-1.png

  Dynamics CRM cung cấp giải pháp nhằm giúp cho nhà quản trị:
  1. Phân loại chi tiết và chính xác khách hàng của mình.
  2. Xác định nhu cầu của khách hàng
  3. Đánh giá hành vi của khách hàng.
  Và là công cụ "cầm tay" hàng đầu cho nhà quản trị trong các hoạt động
  1. Marketing
  2. Kinh doanh
  3. Dịch vụ khách hàng
  Xây dựng cho doanh nghiệp môi trường làm việc có hệ thống, cộng tác từ bên trong nội bộ doanh nghiệp với khách hàng, và đối tác nhằm giúp cho nhà quản trị phát triển:
  1. Đúng sản phẩm
  2. Đúng thị trường
  3. Đúng khách hàng và
  4. Đúng thời điểm.
  Tài liệu này nói lên chi tiết các tính năng mà Dynamics CRM cung cấp cho doanh nghiệp, và bạn có thể thảo luận thêm với chúng tôi về giải pháp Dynamics CRM tại diễn đàn quản trị của BSD