Dynamics CRM for Banking 1.0

Quản lý mối quan hệ khách hàng cho ngân hàng với Dynamics CRM

 1. bsdinsight
  Dynamics CRM cung cấp cho nhà quản trị công cụ quản lý và mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thông qua việc hiểu biết một cách sâu sắc nhu cầu và hành vi của khách hàng, cùng với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
  1. Công cụ giúp ngân hàng nắm bắt nhu cầu, và hiểu rõ khách hàng của mình nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
  2. Nhanh chóng và dễ dàng tổ chức, quản lý và mở rộng kinh doanh của ngân hàng.
  3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua việc tổ chức quản trị khách hàng, chuyên nghiệp hóa trong dịch vụ khách hàng, và marketing và kinh doanh sản phẩm
  4. Quản lý tập trung thông tin khách hàng
  5. Xây dựng môi trường làm việc cộng tác, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả công việc của mọi thành viên trong ngân hàng.
  6. Hoạt động trên mọi môi trường, nhất là các thiết bị di động giúp cho doanh nghiệp luôn có các thông tin cần thiết về khách hàng, hoạt động mọi lúc, mọi nơi
  Bạn có thể xem thêm chi tiết giải pháp Dynamics CRM cho ngành ngân hàng tại đây

  [​IMG]