Dynamics CRM ngành bất động sản 1

Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics CRM cho ngành bất động sản

 1. bsdinsight
  Dynamics CRM for Real Estate.png

  Dynamics CRM cho ngành bất động sản là giải pháp được BSD phát triển trên nền sản phẩm Microsoft Dynamics CRM chuyên cho việc marketing, kinh doanh và dịch vu khách hàng cho ngành bất động sản.
  1. Hỗ trợ quản lý mô hình kinh doanh dư án, cho thuê, và bất động sản lẻ
  2. Tập trung quản lý khách hàng
  3. Quản lý sự án và chi tiết các bất động sản của dự án
  4. Quản lý các đợt phát hành kinh doanh
  5. Qui trình kinh doanh bất động sản
  6. Quản lý hợp đặt chỗ, đặt cọc, và chi tiết các hợp đồng mua bán bất động sản
  7. Dịch vụ khách hàng
  8. Thanh toán của khách hàng
  9. Tổ chức quản lý đội ngũ kinh doanh và kế hoạch kinh doanh
  Dynamics CRM cho ngành bất động sản sẽ xây dựng một hệ thống làm việc cộng tác giữa doanh nghiệp với khách hàng, đưa khách hàng vào trung tâm của mọi hoạt động với việc phát triển các tương tác với khách hàng.

  Bạn có thể thảo luận thêm với chúng tôi qua diễn đàn quản lý của BSD

Recent Updates

 1. Update file