Dynamics CRM Release Preview Guide 2016

Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của giải pháp Dynamics CRM.

 1. bsdinsight
  Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của Dynamics CRM 2016

  Marketing

  Hỗ trợ người dùng dễ dàng thiết lập cấu hình cho SMS Marketing và Email Marketing

  Sale
  Cung cấp CRM App cho Outlook, tích hợp với MS Excel để thiết lập các báo cáo phân tích đánh giá, tích hợp với OneDrive cho Business, dễ dàng tạo ra các tài liệu của Dynamics CRM từ MS Word và Excel

  Customer Services
  Cung cấp Interactive Service Hub giúp bạn dễ dàng quản lý tất cả các khiếu nại (case) của khách hàng một cách nhanh chóng, cung cấp các Dashboard chuẩn cho Customer Services, cung cấp rất nhiều tính năng mới để bạn dễ dàng phát triển Knowledge Management cho doanh nghiệp của bạn

  Ngoài ra, còn rất nhiều tính năng mới mà Dynamics CRM 2016 cung cấp để bạn dễ dàng phát triển các ứng dụng đáp ứng nhu cầu quản trị của doanh nghiệp bạn, cũng như việc tích hợp dữ liệu và các hoạt động của doanh nghiệp liên quan tới khách hàng.