Giới thiệu giải pháp ERP Dynamics AX 2012 R3

Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics AX ERP

 1. bsdinsight
  Tài liệu bao gồm phiên bản tiếng Việt và Anh

  Dynamics AX là giải pháp ERP của Microsoft mang đến cho khách hàng rất nhiều lợi tức trong việc quản trị doanh nghiệp của mình.

  Tính năng
  Dynamics AX tập trung vào các tính năng cơ bản của một giải pháp ERP bao gồm tài chính kế toán, quản lý kho, quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, và quản lý sản xuất

  Chuyên ngành
  Dynamics AX tập trung vào 6 chuyên ngành của các doanh nghiệp sau:
  1. Bán lẻ (retail)
  2. Sản xuất (manufacturing)
  3. Dịch vụ (services)
  4. Quản lý công (public sector)
  header_ERPAX_679_V2.png

  Với Dynamics AX, doanh nghiệp của bạn
  1. Hệ thống hóa toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp và định hướng việc tối ưu hóa các hoạt động này.
  2. Cải thiện tốc độ làm việc trong toàn bộ hệ thống nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất của toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp
  3. Cung cấp dữ liệu và dữ liệu mọi lúc mọi nơi giúp cho các nhà quản trị nhanh chóng dưa ra các quyết sách đúng đắn cho doanh nghiệp
  4. Nâng cao hiệu quả làm việc với khách hàng thông qua nhiều kênh tiếp cận khác nhau (omni channel)
  5. Xây dựng môi trường làm việc cộng tác, hiệu quả và thông minh hơn trong môi trường công nghệ và kết nối toàn cầu
  Video sau đây sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin hữu ích về giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp.


  Bạn có thể thảo luận với chúng tôi về giải pháp Dynamics AX tại diễn đàn quản trị của BSD