Quick start guide DocuSign and Dynamics 365 1.0

Tài liệu hướng dẫn thiết lập tích hợp DocuSign và Dynamics 364

  1. bsdinsight
    Tài liệu hướng dẫn thiết lập tích hợp giữa DocuSign và Dynamics 365 for Sale.

    Giải pháp tích hợp việc sử dụng chữ ký điện tử và giải pháp quản trị quan hệ khách hàng, giúp cho bạn xây dựng việc ký xác nhận các tài liệu nhanh chóng hơn như ký xác nhận đơn hàng, ký xác nhận báo giá, ký xác nhận giao hàng,...Bạn có thể thiết lập mọi qui trình về trình ký và ký xác nhận trong doanh nghiệp của bạn.

    DocuSign và Dynamics 365 sẽ giúp bạn nâng cao hài lòng của khách hàng, nhanh chóng hơn trong dịch vụ và kinh doanh với khách hàng