Tableau Desktop for Mac 10.0

Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp

 1. bsdinsight
  Tableau, giải pháp Business Intelligence và Phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp - công cụ giúp cho các nhà quản trị dễ dàng tìm hiểu, và khai khác dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định vận hành doanh nghiệp.

  Với Tableau:
  1. Rất dễ dàng trực quan (visualization) dữ liệu, và xây dựng các Dashboard quản trị
  2. Vận hành trên các thiết bị di động giúp cho bạn luôn có được thông tin mọi lúc mọi nơi
  3. Xây dựng môi trường làm việc cộng tác và định lượng.

  Các tính năng chính của Tableau bao gồm:
  1. Hỗ trợ phân tích dữ liệu với Big Data.
  2. Dễ dàng xây dựng các Business Dashboard
  3. Khám phá dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp
  4. Xây dựng các tài liệu về dữ liệu hoạt động (Data Stories)
  5. Tính năng mô phỏng dữ liệu (Data Visulization)
  6. Phân tích dữ liệu của mạng xã hội
  7. Xây dựng bản đồ
  8. Hỗ trợ các thiết bị di động
  9. Tích hợp với ngôn ngữ R
  10. Phân tích khảo sát
  11. Phân tích theo thời gian
  Tableau for Mac.png

Recent Updates

 1. Tableau Desktop 10 for Mac