Tableau Desktop 10.0

Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp

 1. bsdinsight
  Tableau, giải pháp Business Intelligence và Phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp - công cụ giúp cho các nhà quản trị dễ dàng tìm hiểu, và khai khác dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định vận hành doanh nghiệp.

  Các tính năng chính của Tableau bao gồm:
  1. Hỗ trợ phân tích dữ liệu với Big Data.
  2. Dễ dàng xây dựng các Business Dashboard
  3. Khám phá dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp
  4. Xây dựng các tài liệu về dữ liệu hoạt động (Data Stories)
  5. Tính năng mô phỏng dữ liệu (Data Visulization)
  6. Phân tích dữ liệu của mạng xã hội
  7. Xây dựng bản đồ
  8. Hỗ trợ các thiết bị di động
  9. Tích hợp với ngôn ngữ R
  10. Phân tích khảo sát
  11. Phân tích theo thời gian
  Tableau Desktop.png

  Version Log: July 05, 2015 - phiên bản 9.0

Recent Updates

 1. Tableau Desktop 10
 2. Tableau Desktop 9.3
 3. Update Tableau Desktop 9.2.6