Tableau Desktop 10.0

Tableau - giải pháp phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp

 1. Tableau Desktop 10

  bsdinsight
 2. Tableau Desktop 9.3

  bsdinsight
  Phiên bản Tableau 9.3 với các tính năng mới:
  1. Quản lý các phiên bản của các thiết kế dữ liệu, dashboard của bạn.
  2. Kết nối dữ liệu với câu lệnh Union mới của Tableau 9.3
  3. Tính năng tương tác với dashboard trong khi dashboard vẫn còn đang load dữ liệu
  4. Tính năng tự động kết nối với các dữ liệu thông qua các thiết lập kế nối trước đó
  5. Tính năng khởi tạo SQL với các biến trong Tableau 9.3
  6. Dễ dàng hơn trong việc public các data source của bạn
  7. Cung cấp các công cụ mới cho...
 3. Update Tableau Desktop 9.2.6

  bsdinsight
  Update phiên bản 9.2.6 cho Tableau Desktop
 4. Upgrade Tableau Desktop 9.2.4

  bsdinsight
  Upgrade Tableau Desktop 9.2.4
 5. Update 9.2.2 Version

  bsdinsight
  Update phiên bản 9.2.2 cho Tableau Desktop.
 6. Tableau Desktop 9.2

  bsdinsight
 7. Update 9.1.2 Version

  bsdinsight
  Answer questions as fast as you can think of them with Desktop.
  Tableau Desktop is data analysis that keeps you in the flow. It’s easy to learn, easy to use, and 10-100x faster than existing solutions. It’s built on breakthrough technology that translates pictures of data into optimized database queries. Use your natural ability to see patterns, identify trends and discover visual insights in seconds. No wizards, no scripts.
 8. Tableau Desktop 9.1.1 Version

  bsdinsight
 9. Tableau Desktop 9.1 Version

  bsdinsight
  Answer questions as fast as you can think of them with Desktop.

  Tableau Desktop is data analysis that keeps you in the flow. It’s easy to learn, easy to use, and 10-100x faster than existing solutions. It’s built on breakthrough technology that translates pictures of data into optimized database queries. Use your natural ability to see patterns, identify trends and discover visual insights in seconds. No wizards, no scripts.