Tableau Reader for Mac 10.0

Tableau Reader không tính phí giúp bạn dễ dàng chia sẻ các phân tích và Dashboard quản trị

  1. bsdinsight
    Tableau Reader là ứng dụng miễn phí của Tableau dùng để đọc và thực hiện các thao tác nghiệp vụ phân tích số liệu trên các dashboard được thiết kế bởi Tableau Desktop.

    Một trong các giải pháp để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của bạn với việc chia sẻ các dashboard thông qua Tableau Reader.

    Bạn có thể thảo luận với chúng tôi về các giải pháp của Tableau tại diễn đàn của BSD

    [​IMG]

Recent Updates

  1. Tableau Reader 10 for Mac