Tableau Reader 10.0

Tableau Reader

 1. Tableau Reader 10

  bsdinsight
  Phiên bản 10 là một bước tiến mới của Tableau Desktop với nhiều tính năng nhằm đáp ứng các yêu cầu phân tích dữ liệu của doanh nghiệp
 2. Tableau Reader 9.3

  bsdinsight
  Cung cấp rất nhiều tính năng mới nhằm hỗ trợ Tableau Desktop 9.3 Version
 3. Update Tableau Reader 9.2.6

  bsdinsight
  Update Tableau Reader 9.2.6
 4. Upgrade Tableau Reader 9.2.4

  bsdinsight
  Upgrade Tableau Reader 9.2.4
 5. Update Tableau Reader 9.2.2 Version

  bsdinsight
  Phiên bản update cho Tableau Reader 9.2.2.