1. Tableau Business Intelligence

5 câu hỏi của A.G Lafley

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Nov 24, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  5 câu hỏi của A.G Lafley (CEO P&G):

  1. Khát vọng chiến thắng và mục tiêu cụ thể của chúng ta là gì?
  2. Chúng ta chọn lựa phân khúc nào để cạnh tranh và không cạnh tranh?
  3. Trong phân khúc đã chọn, chúng ta cạnh tranh bằng cách nào?
  4. Chúng ta cần xây dựng và duy trì các năng lực côt lõi nào để cạnh tranh?
  5. Hệ thống quản trị cần thiết để vận hành, xây dựng và duy trì các năng lực cạnh tranh cốt lõi?
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Nhạy bén trong kinh doanh: cung cầu, ROI và chi phí cơ hội Quản trị doanh nghiệp Sep 17, 2017
  Câu chuyện khởi nghiệp Quản trị doanh nghiệp Feb 10, 2017
  6 câu hỏi khởi nghiệp Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Cấu hình Tableau Server Tableau Jul 15, 2017
  10 câu nói bất hủ của Bill Gates Thư giãn giải trí Feb 10, 2017

Share This Page