5 vấn đề quan trọng hàng đầu của một CEO

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, May 10, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  the_ceo_magazine_logo.jpg

  5 vấn đề quan trọng hàng đầu của một CEO

  1. Tài chính (finance)
  2. Hoạt động của doanh nghiệp (operation)
  3. Con người (humand)
  4. Khách hàng (customer)
  5. Rủi ro (risk)
   
  Last edited: Jun 21, 2014
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Khách hàng: thường có câu No Sale No Business, và nếu nói không ngoa thì khách hàng là nhà đầu tư quan trọng bật nhất vào doanh nghiệp của bạn, họ là người mang đến cho bạn niềm vui, hạnh phúc bên gia đình vào cuối tuần và chắc chắn cả lẫn nổi buồn. Và có thể đây là các vấn đề quan trọng với khách hàng.
  1. Đâu là khách hàng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp bạn, họ mang đến nhiều lợi tức nhất, họ là ai, họ ở trong khu vực nào,.... và nhà quản trị phải xác định rõ họ, để folow up họ, nâng cao dịch vụ cho họ, và mở rộng lượng khách hàng quan trọng này.
  2. Mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
  3. Sản phẩm của doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng,..
  4. Dịch vụ khách hàng hiện này
  5. Các phân tích cơ bản về doanh thu (theo khu vực, theo khách hàng, theo cửa hàng, theo sale-man,....) rất quan trọng với nhà quản trị để họ tìm kiếm thêm các thông tin, có quyết định đúng đắn cho mình
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Con người: rất quan trọng của doanh nghiệp, trước đây, các nhà quản trị dùng HRM (humand Resource Management), nhưng trong những năm gần đây, từ Resource quá trừu tượng, và để xác đáng hơn, đích thực hơn, các nhà quản trị đã dùng HCM (Humand Capital Management) - với từ "Capital" cho thấy được tầm quan trọng về nhân sự trong doanh nghiệp.

  CEO luôn phải lưu ý tới vấn đề con người, phải thực sự là một CEO thu hút, lôi cuốn để có sự đồng thuận, cái gật đầu đầu quân của các nhân tài cùng với sự cống hiến của họ, và đây là bước đầu tiên trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bạn
   
  phamthanhnhan14 likes this.
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Hoạt động của doanh nghiệp: doanh nghiệp càng lớn, càng phức tạp, các CEO phải luôn để ý tới từ qui trình hoạt động của doanh nghiệp vì đây là sương sống, là qui định, là chuẩn mực để mọi đối tượng khác trong doanh nghiệp phải tuân thủ theo. Mặc khác, phải luôn tối ưu hóa nó, tương thích nó với các tiêu chuẩn càng ngày càng nhiều của các tổ chức quốc tế, và các quốc gia mà doanh nghiệp đặt chân tới làm ăn.

  Một qui trình sai dù chỉ là rất nhỏ có khi dẫn đến hậu quả khôn lường, bạn sẽ thấy có rất nhiều qui trình làm việc hàng chục năm vận hành trong doanh nghiệp mình, nhưng đùng một cái, một ngày đẹp trời CEO bảo là sai, phải điều chỉnh lại. Nó là thế đó, luôn luôn phải thay đổi để phù hợp với các yêu cầu khắc khe hơn của khách hàng, của các tổ chức quốc tế, của các chính phủ, và cả của trong nội tại của doanh nghiệp.
   
 6. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tài chính

  Hổng có tiền thì đừng nói chuyện làm gì - tài chính là quan trọng được đánh giá bật nhất trong doanh nghiệp, được ví như là dòng máu của con người, tài chính sẽ mang chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể của doanh nghiệp từ anh bảo vệ, cô lao công, cho tới anh tổng giám đốc, anh CEO.

  bạn có thể xem thêm 5 vấn đề quan trọng hàng đầu của tài chính, hay của một CFO
   
 7. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Hoạt động động của doanh nghiệp như thế nào? trơn tru chưa, đáp ứng được các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đã cam kế chưa, cần phải điều chỉnh chỗ nào mới đem lại hiệu quả hơn nữa, và qui trình hoạt động cho từng bộ phận, từng khu vực của công ty.

  Hoạt động của doanh nghiệp được xây dựng tốt nhờ vào các qui trình và system đi cùng vận hành các qui trình làm việc này, và đây là 1 trong 3 thế chân kiềng của doanh nghiệp
   

Share This Page