1. Tableau Business Intelligence

5 vấn đề quan trọng hàng đầu của một CFO

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Jun 2, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với CEO, Finance sẽ là 1 trong 5 vấn đề quan trọng hàng đầu của họ (xem thêm tại đây), vậy là CFO, thì 5 vấn đề quan trọng của ông anh dòng họ "C" này là gì?
  1. Dòng tiền
  2. Capital, shareholders, và working capital
  3. Khả năng sinh lời (Profitabliity)
  4. Rủi ro (Risk)
  5. Kế hoạch, và dự báo.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  3 nguyên tắc vàng để quản lý dòng tiền hiệu quả Quản trị doanh nghiệp Nov 15, 2016
  Brainstorming – Kỹ thuật thúc đẩy tư duy sáng tạo để giải quyết một vấn đề Quản trị doanh nghiệp Nov 15, 2016
  Các vấn đề cần xem xét khi triển khai BI Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 18, 2016
  Bảo mật và đổi mới là 2 vấn đề chính của các CIO doanh nghiệp bán lẻ Hệ thống phân phối DMS Mar 14, 2015
  Thảo luận vấn đề bảo mật của giải pháp CRM Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 30, 2014

Share This Page