Add-on trên giải pháp ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dù ERP có tốt đến mấy đi chăng nữa thì việc giải quyết tất cả các yêu cầu rất đổi đặc thù của mỗi doanh nghiệp vẫn phải là cửa ngõ, và là công việc của đối tác thứ 3, hoặc là của đối tác triển khai, hoặc là ngay bản thân của doanh nghiệp. Các yêu cầu đặc thù này được các đối tác, nhà lập trình phát triển và thường được gọi là add-on của giải pháp ERP.

  addon in erp system.jpg

  Các addon này sẽ mang lại giá trị rất lớn cho doanh nghiệp, mềm hóa ERP hơn để "lắp đặt" nó vào từng doanh nghiệp, từng khu vực, và từng qui trình - nó là cho ERP mềm dẻo hơn, thuần phục bởi người dùng hơn, và hơn tất cả là nó mang lại "sự đón nhận cộng tác" rất lớn của người dùng.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Insight Survey add-on Microsoft Dynamics 365 May 26, 2014
  Insight Alert Add-on for Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics 365 May 14, 2014
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Nhúng Workbook trên Tableau Server vào một website Tableau Jul 4, 2017
  Dữ liệu dùng chung cho các công ty (company code) trên cùng một sever Microsoft Dynamics 365 Jun 22, 2017

Share This Page