Add pictures to shapes folder

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bạn có thể dễ dàng thêm các hình ảnh vào thư mục biểu tượng của mình. Chỉ cần coppy đến folder chứa ảnh của tableau và tạo riêng thư mục ảnh cho mình.
  tableau_shapes2.png

  tableau_shapes1.png

  Vào lại Tableau, thư mục ảnh của bạn sẽ xuất hiện
  tableau_shapes3.png

  Chúc bạn thành công !
   

Share This Page