Add total column & row in crosstab

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Khi bạn có một crosstab và làm thế nào để có add các column tổng cộng vào , thực hiện như thế nào, và trong topic này mình thực hiện thao tác add column total và row total.

  Sau khi kéo thả và có được crosstab như sau
  Add01.png

  Kế tiếp chọn trên thanh menu Analysis -> Totals -> hiển thị hộp thoại để bạn lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn

  Add total 02.png

  Và bạn sẽ kết quả như sau

  Add total 03.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  LOD Expressions - Percent of Total Tableau Aug 16, 2017
  Thêm Total vào Stacked bar chart trong Tableau Tableau Aug 18, 2015

Share This Page