Adding a comment to a Field

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 26, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Có một số trường hợp bạn có những Field có nội dung đặt biệt, và muốn giải thích cũng như nhấn mạnh đối tường này. Bạn có thể để lại Comment cho Field, bài viết sẽ hướng dẫn bạn các thao tác này.

  B1. Nhấn phải chuột trên Field trên thanh Data chọn Default Properties >>> Comment
  tableau_comment1.png

  B2. Bạn để lại thông tin tại hộp thoại >> OK
  tableau_comment2.png

  Bây giờ nội dung của field sẽ được thể hiện khi bạn đặt chuột tại field
  tableau_comment3.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Adding Multiple Labels trong tableau Tableau Aug 17, 2015
  Adding actions to dashboards Tableau Aug 12, 2015
  Microsoft Dynamics CRM 2013: Adding row colours to sub-grids dynamically based on value in cells Microsoft Dynamics 365 Nov 29, 2014

: tableau

Share This Page