Adding actions to dashboards

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Topic này mình xin giới thiệu về chức năng Action trong Dashboard, bạn có thể thực hiện filter từ worksheet này tác động đến các worksheet khác trong một dashboard.

  Bạn sẽ thực hiện như sau
  Dưới đây là 2 worksheet chứa trong Dashboard, bạn sẽ click chọn segment màu xanh lá cây, dữ liệu chart sale by customer sẽ được lọc theo segment.

  Action 01.png

  Để làm được đều này bạn click chọn mũi tên sổ xuống -> click chọn Use as Filter

  Action 02.png

  Chỉ một thao tác bạn đã thực hiện được use filter nhanh chóng

  Action 03.png

  Ngoài ra bạn còn có thể Add new filter tùy theo nhu cầu của bạn, bằng cách click chọn trên thanh menu -> Dashboard -> Action

  Action 04.png


  Khi đó hộp thoại xuất hiện cho bạn lựa chọn

  Action 05.png

  Với tính năng này bạn có thể áp dụng để drill từ dashboard này qua dashboard khác.
  Action 06.png

  Bạn có thể download Tableau desktop tại đây
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Adding a comment to a Field Tableau Aug 26, 2015
  Adding Multiple Labels trong tableau Tableau Aug 17, 2015
  Microsoft Dynamics CRM 2013: Adding row colours to sub-grids dynamically based on value in cells Microsoft Dynamics 365 Nov 29, 2014
  Item transactions: Movement, Inventory adjustment, Transfer Microsoft Dynamics 365 Aug 18, 2016
  Reverse fixed asset transactions Microsoft Dynamics 365 Jun 4, 2016

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Ngoài ra, bạn có thể thêm action từ trong worksheet. Lúc này các action xảy ra giữa các Sheet cũng tương tự như trong Dashboard.

  tableau_action1.png

  tableau_action2.png
   

Share This Page