Adding Multiple Labels trong tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 17, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Labels giúp bạn hiểu rõ hơn nội dung thể hiện, đôi khi bạn không chỉ muốn thể hiện một nội dung duy nhất mà còn muốn nhiều thông tin hơn. Vì vậy bài viết sẽ hướng dẫn bạn thêm vào nhiều label vào chart.
  Bước 1. Chọn CategorySales , sau đó chọn Pie Chart trong Show Me.
  Bước 2. Tạo Calculated field " Gross margin " với công thức SUM([Profit])/SUM([Sales])
  Bước 3. Tạo một Calculated field "Order Count & Profit %." với công thức
  "Orders = " + STR(COUNT([Order ID]))+", Profit = " +(STR(ROUND([Gross Margin ]*100,1))+ "%")
  tableau_mul1.png

  Bước 4. Kéo Order Count & Profit vào Labels trong thẻ mark
  tableau_mul2.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...


Share This Page