Advanced Find Plus

Discussion in 'Dynamics CRM' started by PhuocLe, Sep 10, 2014.

 1. PhuocLe

  PhuocLe New Member

  Hi,

  Mình cũng biết tí về CRM và cũng viết xong một tool gọi là: Advanced Find Plus

  Link: https://advancedfindplus.codeplex.com/

  Các bạn vào check và tham khảo nhe.
   
  Bin Tran likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Advanced Waterfall in Tableau Tableau Jul 4, 2017
  Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 5, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tks Mr. @PhuocLe chia sẻ về Dynamics CRM, rất hay

  Advanced Find Plus = Global Advanced Find + Advanced Find Count + FetchXML Tester trong đó cái Advanced Find Cout cung cấp cho người dùng thêm được số lượng record tìm thấy trong hệ thống (nhưng giới hạn là 50,000 records, chắc mà tìm tới đây thì người dùng cũng đuối rồi)

  Các bạn có thể xem thêm về FetchXML cho Dynamics CRM tại đây http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb928434.aspx
   

Share This Page