Advanced Waterfall in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 4, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Anh chị muốn thể hiện doanh số năm nay và năm trước, đồng thời thể hiện số chênh lệch giữa năm nay và năm trước đó bằng biểu đồ waterfall như hình dưới đây, cách thức thực hiện như sau:

  upload_2017-7-5_10-53-10.png

  Bước 1: Tạo parameter “year”: Chọn mũi tên xuống bên trái Dimensions -> Create Parameter...

  upload_2017-7-5_10-53-19.png

  Bước 2: Chọn Analysis -> Create Calculated Field...

  Tạo 4 field có tên:
  - Current Year: giá trị thể hiện doanh số của năm nay

  upload_2017-7-5_10-53-37.png

  - Last Year: giá trị thể hiện doanh số của năm trước

  upload_2017-7-5_10-53-48.png

  - Incremental: thể hiện chênh lệch giữa doanh số năm nay so với năm trước.

  upload_2017-7-5_10-54-6.png

  - “Value”: tạo một giá trị bắt đầu cho thanh Gantt Bar

  upload_2017-7-5_10-54-17.png

  - “Increase/Decrease”: để tạo một giá trị cảnh báo, nếu nó lớn hơn 0 thì cảnh báo “Increase”, ngược lại thì “Decrease”

  upload_2017-7-5_10-54-30.png

  Bước 3: Thực hiện vẽ chart:

  - Đưa Measure Values (gồm Curent YearLast Year) vào Rows và Measure Names vào Columns.

  upload_2017-7-5_10-56-33.png

  - Đưa “Value” vào Rows và chọn Dual Axis.

  upload_2017-7-5_10-56-46.png

  - Ở thẻ Mark, lớp “Measure Values” chọn kiểu chart Bar và ở lớp “Value” chọn kiểu chart Gantt Bar.

  upload_2017-7-5_10-56-56.png
   
  Last edited: Jul 5, 2017
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Building Advanced Analytics Applications with R and Python Integration Read more at https://www.tabl Tableau Aug 6, 2017
  Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 5, 2014
  Advanced Find Plus Microsoft Dynamics 365 Sep 10, 2014
  Tạo Waterfall chart trong Tableau Tableau Aug 10, 2015

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  - Ở lớp AGG(Value), kéo “Incremental” vào Size, “Increase/decrease” vào Color. Sau đó chỉnh màu cho Decrease và Increase.

  upload_2017-7-5_11-3-14.png

  - Muốn giá trị Value ở vị trí giữa Last YearCurrent Year: ở lớp AGG(Value), kéo “Value” vào Measure Values như trong hình và sao đó kéo “Value” ra.

  upload_2017-7-5_11-3-31.png

  Vậy là chart Waterfall đã hoàn thành.

  Anh chị có thể làm theo hướng dẫn trong video dưới đây:

   

Share This Page