Allocation

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 23, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện phân bổ trên MS Dynamic AX.
  Ví dụ: Phân bổ chi phí chung sang các chi phí chi tiết, phân bổ từ tài khoản này sang tài khoản khác...
  Trong Dynamic AX, bạn có thể thiết lập việc phân bổ theo 2 cách:
  1. Cách 1: Thiết lập để hệ thống tự động phân bổ ngay sau khi tài khoản chính được hạch toán
  2. Cách 2: Thiết lập để có thể phân bổ thủ công vào cuối kỳ.
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Argentis inventory allocation Dệt may - da giầy Sep 12, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Cách 1: Thiết lập phân bổ tự động
  Bước 1: Đầu tiên, phải khởi động tính năng phân bổ tự động cho tài khoản ở Main Account như sau:
  General Ledger - > Main Account.
  upload_2014-10-23_18-22-10.png

  Trên tài khoản muốn thiết lập phân bổ tự động, chọn edit để bắt đầu thiết lập.
  • Select the level of main account to display: Chọn loại Company. Chú ý, hệ thống chỉ cho phép phân bổ tự động cho tài khoản ở mức company.
  • Allocation: Nhấp chọn nút này để kích hoạt chức năng
  • Allocation Terms: Nhấp vào nút này để thực hiện thiết lập công thức phân bổ.
  • Màn hình sau đây xuất hiện:
  • upload_2014-10-23_18-25-16.png
  • Percent: Chọn % phân bổ
  • To account: Chọn tài khoản được phân phân bổ
  • Nhấp Close để kết thúc quá trình thiết lập
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Cách 2: Thiết lập phân bổ thủ công
  Bước 1: Thiết lập công thức phân bổ:
  Vào General Ledger -> Setup -> Posting -> Ledger Allocation Rule
  upload_2014-10-23_18-31-54.png

  Nhấp New để tạo mới công thức phân bổ.
  Tại Overview tab:
  • Rule: Hệ thống tự động nhảy theo số Sequence number
  • Description: Nhập nội dung mô tả cho công thức phân bổ này
  • Effective date/ Expiration date: Nhập khoảng thời gian hiệu lực cho công thức này
  • Active: Để khởi tạo
  Tại General tab
  upload_2014-10-23_18-35-59.png
  • Journal Name: Chọn journal name để hạch toán nghiệp vụ
  • Allocation method: Chọn phương thức phân bổ. Sau đó nhấp vào Source hoặc Destination để thiết lập công thức
  Phần Source: Thiết lập tài khoản nguồn dùng để phân bổ
  upload_2014-10-23_18-36-42.png

  Phần Destination: Thiết lập tài khoản đích được phân bổ
   

  Attached Files:

Share This Page