Argentis Skus Solutions for Apparel and Footware

Discussion in 'Dệt may - da giầy' started by Phu Ton, Sep 8, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Không cần phải tranh cãi về sự phức tạp trong quản lý từng sản phẩm của chuyên ngành dệt may, thời trang, da giầy, trang sức... có thể nói đây là một đặc thù quản lý khá lớn mà các giải pháp quản trị cho ngành cần phải chú trọng

  Video giải pháp quản lý từng SKUs cho ngành.

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Argentis - the solution for Apparel and Footwear Dệt may - da giầy Oct 8, 2014
  Argentis inventory allocation Dệt may - da giầy Sep 12, 2014
  Argentis master planning and scheduling Dệt may - da giầy Sep 12, 2014
  Argentis manufacturing Dệt may - da giầy Sep 12, 2014
  Argentis fashion Dệt may - da giầy Sep 8, 2014

Share This Page