Automatic settlement in AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Apr 15, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Settlement trong AX là một quy trình cấn trừ giữa các hóa đơn công nợ với các khoản thanh toán, bạn thực hiện tại hai phân hệ Accounts receivableAccounts payable. Có hai phương pháp để thực hiện nghiệp vụ settle payment với invoice:
  1. Manual: Người dùng phải chỉ định ra các hóa đơn mà muốn cấn trừ với payment, bạn tham khảo quy trình thanh toán tại đây
  2. Automatic: Hệ thống tự động chỉ ra các hóa đơn và cấn trừ với payment
  Tiếp theo là phần hướng dẫn chi tiết quy trình thanh toán tự động, để kích hoạt tính năng thanh toán tự động trong hệ thống thực hiện các thiết lập sau:

  Phân hệ Accounts receivable:
  Accounts receivable > setup > accounts receivable parameters

  automatic settlement 1.png

  Chọn Settlement, chọn Automatic settlement để kích hoạt tính năng tự động thanh toán, ngoài ra trong phân hệ accounts receivable bạn có thể thiết lập thêm các ưu tiên tại Priority để hệ thống thực hiện các cấn trừ theo thứ tự ưu tiên bạn đã chọn.

  automatic settlement 2.png

  Nếu bạn không tạo các thiết lập ưu tiên hệ thống sẽ mặc định cấn trừ trên cơ sở ngày due date của hóa đơn. Khi tính năng này đã được kích hoạt thì các hóa đơn và payment sau khi tạo ra sẽ tự động được cấn trừ với nhau.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Automatically create cases from email or social monitoring Finance and Operations Oct 1, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Phân hệ Accounts payable:
  Accounts payable > setup > accounts payable parameters

  automatic settlement 3.png

  Tương tự như AR, bạn mở parameters > chọn Settlement, chọn Automatic settlement để kích hoạt tính năng tự động thanh toán trong phân hệ AP. Phân hệ AP không cung cấp thêm thiết lập ưu tiên mà hệ thống sẽ mặc định cấn trừ trên cơ sở ngày due date của hóa đơn.
   

Share This Page