AX 2012 - Create Warehouse

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Nov 24, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi bạn có nhiều warehouse, bạn có thể chia nhỏ hàng tồn kho cho các warehouse này. Cũng tương tự như Site, warehouse là một trong những inventory dimension, cấu thành nên item trong hệ thống.
  warehouse được định nghĩa là vị trí lưu trữ hàng tồn kho, sau Site.


  warehouse1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  AX 2012 - Create Site Microsoft Dynamics 365 Nov 24, 2014
  Create a Vendor in AX Dynamics 2012 R3 Microsoft Dynamics 365 Jun 30, 2014
  Create a Customer in AX Dynamics 2012 R3 Microsoft Dynamics 365 Jun 30, 2014
  AX 2012 Sales order Prepayment Microsoft Dynamics 365 Nov 2, 2016
  Financial Statement In Ax 2012 Microsoft Dynamics 365 Jun 23, 2016

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Đường dẫn Inventory management > Setup > Inventory breakdown > Warehouse
  warehouse2.jpg
  warehouse3.jpg
  warehouse4.jpg
  warehouse5.jpg
   

Share This Page