AX 2012 - Inventory Closing

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Nov 24, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Inventory closing được dùng để tính toán lại giá xuất kho cuối kỳ dựa vào phương pháp tính giá hàng tồn kho được chọn ở phần item model group.

  Sau khi chạy chức năng này, người dùng không thể thực hiện cũng như post các nghiệp vụ vào ngày trước ngày thực hiện inventory closing.

  Thông thường, nghiệp vụ này chạy vào ngày cuối tháng. Sau khi chạy, hệ thống sẽ phát sinh các bút toán điều chỉnh dưới GL, tính toán lại các nghiệp vụ xuất kho trong kỳ để có cùng một giá xuất kho.

  inventory-closing.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  AX 2012 Sales order Prepayment Finance and Operations Nov 2, 2016
  Financial Statement In Ax 2012 Finance and Operations Jun 23, 2016
  Customer Return in AX 2012 Finance and Operations May 5, 2015
  Consolidation in AX2012 Finance and Operations Apr 20, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Preparing to run inventory closing
  Trước khi thực hiện inventory close, bạn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  1. Chọn Inventory model thích hợp trong item model group. Inventory closing sẽ không áp dụng khi chọn standard và moving average. inventory-closing_2.png
  2. Chọn Inventory management > Periodic > Closing and adjustment. Chọn Close produce, sau đó chọn 1. Check open quantities. Sẽ hiện ra danh sách các nghiệp vụ còn open khi thực hiện closing inventory.
  Ví dụ như khi in một item ra có thoong báo như sau:
  • Inventory physical issue for a quantity of 3
  Nghĩa là, hệ thống sẽ không tính lại giá của 3 đơn vị item trên.

  Báo cáo Open quantity cũng bao gồm chức năng Show receipts cho bạn xem tất cả các số lượng đã nhập kho đc post và tất cả các số lượng còn open còn lại sau khi inventory closing đc chạy cho một ngày xác định.
  inventory-closing_3.png
  3. Chọn Inventory management > Periodic > Closing and adjustment. Chọn Close procedure, sau đó chọn 2. Check cost prices. Báo cáo này cho phép bạn nhập phần trăm sai số lệch tối đa giữa item cost price, và price. Item xuất hiện trên báo cáo này sẽ vượt quá phần trăm lệch lớn nhất đã xác định. Độ lệch dựa vào item cost price, item hoặc median cost price, hoặc median
  Ví dụ​
  • Một item có cost price là $5. Khi 1 vendor invoice được post (PO invoice – mua hàng), cost price của item là $15.​
  • Khi bạn in báo cáo này, phần trăm sai lệch cho phép là 30%. Sử dụng item cost này như là base price. Trên báo cáo này xuất hiện item này, vì cost của item này đã được post, $15 hơn 30% item cost, $5​

  inventory-closing_3.png

  inventory-closing_4.png

  inventory-closing_5.png


   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Run inventory closing
  1. Chọn Inventory management > Periodic > Closing and adjustment. Chọn Close procedure > 3. Close.
  upload_2014-11-24_14-54-49.png
  inventory-closing_6.png
  inventory-closing_7.png
  inventory-closing_8.png

  2. Trong field Close inventory up to field, nhập ngày hệ thống chạy closing inventory.
  3. Nếu bạn muốn chạy chức năng recalculation đến ngày hiện tại sau ngày closing, chọn chức năng Run recalculation after closing checkbox.
  4. Thiết lập bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn set khi chạy invenlory close.
  5. Chọn OK.
  Sau khi chức năng inventory được chạy, kết quả hiện thị trên Closing and adjustment.   
  Last edited by a moderator: Nov 24, 2014
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  inventory-closing_9.png
  Xem các item được tính toán, và nghiệp vụ điều chỉnh
  inventory-closing_10.png

  Xem lại item này
  Trước khi chạy nghiệp vụ
  inventory-closing_11.png
  Sau khi chạy nghiệp vụ
  inventory-closing_12.png

  Điều chỉnh về giá
  inventory-closing_13.png
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Review ledger vouchers after an inventory close update
  Sau khi hoàn thành, bạn có thể xem lại kết quả post lên GL
  1. Chọn Inventory management > Periodic > Closing and adjustment.
  2. Trên tab Overview, chọn dòng cần xem
  3. Chọn Ledger > Voucher để xem nghiệp vụ.
  inventory-closing_14.png
  inventory-closing_15.png
   
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Pause inventory
  Trong một số trường hợp bạn muốn dừng tiến chạy inventory close. Vào Closing and adjustment
  upload_2014-11-24_15-27-2.png
   
 8. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Resume inventory close
  Nếu inventory closing đã paused, ko thể hoàn thành đến khi bạn resume lại .
  upload_2014-11-24_15-28-52.png
   
 9. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Reverse a completed inventory close
  Hủy bút toán điều chỉnh đã ghi nhận.
  upload_2014-11-24_15-29-50.png
  upload_2014-11-24_15-29-54.png
   
  AX_FC likes this.
 10. AX_FC

  AX_FC New Member

  Hi các bạn,
  Có bạn nào biết tại sao dù mình đã chạy Recalculation trước khi chạy Closing nhưng sau khi Closing hệ thống vẫn sinh ra 1 vài điều chỉnh rất nhỏ chỉ 1, 2 VND cho 1 vài item không nhỉ?
  Hoặc ngay bản thân khi chạy Recalculation xong, chạy lại Recalculation thêm lần nữa cũng sẽ có những điều chỉnh rất nhỏ như vậy. Có khi nào function Recalculation chạy 1 lần là chưa tính toán triệt để không nhỉ? Phải chạy nhiều lần thì mới không bị như vậy nữa?
   

Share This Page