AX - Release Product Detail - Action Button

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 24, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi mở màn hình của một release product. Bạn sẽ bắt gặp nhiều thông tin ở các tag Sell, Purchase.....
  Bài viết sau đây sẽ chi tiết về ý nghĩa của từng tab đó.

  upload_2014-10-24_10-36-19.png
   
  Last edited by a moderator: Oct 24, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  AX - Release Product Detail - FastTab Finance and Operations Oct 24, 2014
  Microsoft evolves its customer-centric solutions with new Parature release Thông tin mới Jan 8, 2015
  Oracle Database 11g Release 2 (11.2) Installation On Oracle Linux 6 Công nghệ Sep 12, 2014
  Important information about supported configurations in the next release for CRM Dynamics 365 for Sale May 15, 2014
  Co/By-product in Dynamics AX 2012 Finance and Operations Apr 18, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Product action
  upload_2014-10-24_9-52-50.png
  upload_2014-10-24_9-54-53.png
  upload_2014-10-24_9-55-41.png
  upload_2014-10-24_9-57-9.png
  upload_2014-10-24_9-58-13.png
  upload_2014-10-24_10-3-31.png
  upload_2014-10-24_10-4-38.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Purchase action
  upload_2014-10-24_10-18-5.png
  upload_2014-10-24_10-18-42.png
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sell action
  upload_2014-10-24_10-20-0.png
  upload_2014-10-24_10-20-42.png
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Manage Inventory Action
  upload_2014-10-24_10-21-48.png

  upload_2014-10-24_10-22-9.png
   
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Engineer Action
  upload_2014-10-24_10-23-17.png
  upload_2014-10-24_10-23-45.png
   
 8. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Plan Action
  upload_2014-10-24_10-24-59.png
  upload_2014-10-24_10-25-31.png
   
 9. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Manage Project Action
  upload_2014-10-24_10-26-31.png
  upload_2014-10-24_10-27-15.png
   
 10. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Manage Cost Action
  upload_2014-10-24_10-27-47.png
  upload_2014-10-24_10-28-14.png
   
 11. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  General Action
  upload_2014-10-24_10-29-43.png

  upload_2014-10-24_10-31-35.png
   
 12. Uyen Le

  Uyen Le New Member

  Hi Ms. Phung,

  Trên hệ thống chuẩn của AX có quản lý các related product theo một sản phẩm chính. Nhưng có chức năng nào quản lý các related product để khi nó tăng/giảm giá thì main product cũng tăng/giảm giá theo luôn không? Hay nghiệp vụ này cần customize?

  Mong nhận được góp ý của bạn. Thanks
   
 13. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi Uyen,

  Trong AX nó không có chức năng quản lý giá đối với các Related Product.
  Mình không biết rõ mục đích của bạn, bạn có thể thử với cách add các item đó vào BOM, và dùng chức năng BOM calculations nhé.
   
 14. Uyen Le

  Uyen Le New Member

  Thank Ms Hong Lan.

  Mục đích của mình muốn tạo 1 nhóm các item raw material có liên quan với nhau. Khi giá của một material thay đổi (tăng/giảm) cũng sẽ ảnh hưởng đến giá thành phẩm. Vì giá các raw material này thay đổi daily or weekly, mình nghĩ sẽ sử dụng nghiệp vụ Commodity price calculation. Như vậy ok chứ Ms Lan?

  Mong nhận được ý kiến của chị.
   

Share This Page