AX - Release Product Detail - FastTab

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 24, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  General Fast Tab
  Minh họa cho product

  upload_2014-10-24_10-44-19.png

  Minh họa cho product master
  upload_2014-10-24_10-44-38.png

  upload_2014-10-24_10-45-34.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Purchase Order FastTab và Sell FastTab
  Sau đây là một số field mà cả Purchase Order và Sell đều sử dụng, và ý nghĩa tương tự nhau

  upload_2014-10-24_10-48-9.png
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sepcific field on the Purchase FastTab
  Và sau đây là một số field chỉ có trên Purchase
  upload_2014-10-24_10-49-57.png

  upload_2014-10-24_10-50-30.png
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Specific field on the Sell FastTab
  Và một số field chỉ có trên Sell FastTab
  upload_2014-10-24_10-53-43.png
  upload_2014-10-24_10-54-8.png
   
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Manage cost Inventory FastTab
  upload_2014-10-24_10-59-36.png
  upload_2014-10-24_11-0-23.png
   
 8. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Manage cost FastTab
  upload_2014-10-24_11-12-34.png
  upload_2014-10-24_11-12-40.png
   

Share This Page