AX - Standard Cost

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Dec 1, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này hướng dẫn tạo giá chuẩn cho một item, nếu item đó sử dung phương pháp tính giá là Standard.

  Có 2 cách để gắn giá chuẩn cho một item

  Cách 1. Vào đường dẫn Inventory Management > Setup > Costing > Costing versions
  Cách 2
  . Vào trực tiếp item để setup giá Product Information management > Release product.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Cost of Goods Sold - COGS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Weighted Average Cost of Capital (WACC) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Cost Group in Dynamics AX Microsoft Dynamics 365 Sep 24, 2015
  Committed cost & Emilination Project! Microsoft Dynamics 365 Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác Microsoft Dynamics 365 Mar 19, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hướng dẫn sử dụng cách 1.
  Vào đường dẫn Inventory management > Setup > Costing > Costing version.
  Standard Cost_BSD_01.png

  Chọn nút Price, chon item price
  Standard Cost_BSD_02.png

  Khi đó xuất hiện màn hình sau
  1. Chọn item number cần gắn giá
  2. Chọn loại giá chuẩn sẽ gắn cho item này
  - Cost: Giá vốn của item. Mặc định đối với các nghiệp vụ xuất, hệ thống sẽ không cho phép sửa giá xuất.
  - Purchase price: Mặc định giá mua khi làm PO, có thể sửa được
  - Sales price: Mặc định giá bán khi làm SO, có thể sửa được
  3. Giá này gắn cho item thuộc Site nào
  4. Nhập đơn giá (giá này tương ứng với số lượng set trong Price unit)
  Giá này sẽ có hiệu lực cho các nghiệp vụ kể từ ngày "From date"
  Standard Cost_BSD_03.png
  Nhấn nút Ctrl+S trên bàn phím. Nút active sẽ hiển thị.
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ta đang set giá ở tab "Pending prices". Để sử dung giá này, ta phải active.
  Chọn nút active.

  Standard Cost_BSD_04.png
  Sau khi active, dòng dữ liệu sẽ biến mất
  Standard Cost_BSD_05.png

  Qua tab "Active prices" ta sẽ thấy được giá này.
  Standard Cost_BSD_06.png
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi tiến hành xuất nhập kho, ta không được phép sửa giá của item.
  Standard Cost_BSD_07.png
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hướng dẫn sử dung cách 2.
  Vào đường dẫn Production information management > Common > Released products
  Standard Cost_BSD_08.png

  Chọn Item cần thay đổi giá, sau đó vào tab Manage costs -> Item price.
  Standard Cost_BSD_09.png
   
  Last edited by a moderator: Dec 2, 2015
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Chọn tab "Pending prices"
  Standard Cost_BSD_10.png

  Tương tự như trên, nhập các thông tin về giá tương tự như cách 1 và chọn active để sử dung giá item này.
  Standard Cost_BSD_11.png
  Ctrl+S
  Standard Cost_BSD_12.png
   

Share This Page