Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 15, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  New một project mới

  upload_2017-8-15_13-40-18.png

  Click phải chọn new connection

  upload_2017-8-15_13-40-47.png
  Chọn DynamicsCRM connect ->chon Add

  upload_2017-8-15_13-41-11.png
  Tiếp theo ta nhập thông tin nhự hình bao gồm CRM Discovery Connect, Username, PasswordDomain
  upload_2017-8-15_13-41-27.png

  Click vao Test Connection

  upload_2017-8-15_13-41-42.png
  Kéo Data Flow Task vào form như hình.
  upload_2017-8-15_13-42-2.png

  upload_2017-8-15_13-42-21.png
  Qua tab column check vào các field.

  upload_2017-8-15_13-42-37.png
   

  Attached Files:

 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  upload_2017-8-15_13-44-17.png

  Click Refresh CRM Metadata

  upload_2017-8-15_13-44-35.png


  Kéo Dynamics CRM Destination vào màn hình design.

  Double click vào Dynamics CRM Destination vừa kéo và tùy chỉnh như hình.

  upload_2017-8-15_13-45-12.png

  Qua tab Columns
  upload_2017-8-15_13-45-30.png
  Tiếp tục qua tab Error

  upload_2017-8-15_13-45-49.png
  Kéo DataReader Destination vào như hình.

  upload_2017-8-15_13-46-5.png
  Click phải chọn Execute Task
  upload_2017-8-15_13-46-27.png
  Chờ chương trình thực thi

  upload_2017-8-15_13-46-42.png
  Kéo Dynamics CRM OptionSet Mapping vào và tạo kết nối như hình

  upload_2017-8-15_13-47-5.png
  Double click vào Dynamics CRM OptionSet Mapping

  upload_2017-8-15_13-55-34.png

   

Share This Page