Bộ tài liệu Tableau

Discussion in 'Tableau' started by bsdinsight, Jun 14, 2016.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Nhằm cung cấp cho anh/em gần xa phát triển Tableau để nâng cao hiệu quả và năng lực canh tranh của mình, BSD phát triển bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, xây dựng và phát triển Tableau cho mô hình doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo bộ tài liệu của Tableau tại đây

  tableau-online.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Facebook giới thiệu FbStart - "cứu cánh" của các công ty start-up tại Việt Nam Công nghệ Feb 7, 2017
  Tài khoản 512: Doanh thu bán hàng nội bộ Quản trị doanh nghiệp Nov 7, 2014
  Tài khoản 336: Phải trả nội bộ Quản trị doanh nghiệp Nov 3, 2014
  TK 136 - Tài khoản 136: Phải thu nội bộ Quản trị doanh nghiệp Oct 6, 2014
  Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính Quản trị doanh nghiệp Sep 15, 2014

: Tableau

Share This Page