BSD INSIGHT profile

Discussion in 'Thông tin mới' started by bsdinsight, May 30, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  BSD cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai các giải pháp quản trị, bao gồm
  1. QAD ERP - giải pháp ERP chuyên cho các doanh nghiệp sản xuất
  2. IBM Cognos BI - giải pháp business intelligence từ IBM, với các giải pháp IBM Cognos BI, IBM Cognos TM1, IBM Cognos ICM, và IBM Cognos CDM.
  3. Microsoft Dynamics CRM - giải pháp quản lý mối quan hệ khách hàng của Micorosft
  4. IBM Maximo - giải pháp quản trị tài sản của doanh nghiệp từ IBM
  Dịch vụ cung cấp
  1. Tư vấn triển khai giải pháp
  2. Phát triển giải pháp đáp ứng yêu cầu chuyên biệt của doanh nghiệp.
  3. Huấn luyện đào tạo vận hành giải pháp
  4. Bảo hành, bảo trì giải pháp cho doanh nghiệp
  Liên lạc
  Địa chỉ: 209/8 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, HCM - email: info@bsdinsight.com

  Phát triển của BSD
  Bạn hoàn toàn có thể tham gia vào cùng chúng tôi để xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Đam mê công nghệ, và quản lý là hai điều kiện bắt buộc bạn phải có.
   

  Attached Files:

  Last edited: Jun 20, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Hỏi INSIGHT] Tinh thần doanh nhân là gì? Quản trị doanh nghiệp Oct 5, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Các phương pháp tính giá thành? Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Mở thêm tài khoản con, khoản mục chi tiết để hạch toán? Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Cách phân quyền thư mục trên RHE? Công nghệ Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Giải pháp ERP cho ngành xây dựng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 18, 2014

Share This Page