1. Tableau Business Intelligence

[BullZip] Máy in file PDF miễn phí

Discussion in 'Công nghệ' started by Phu Ton, Oct 24, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Trong quá trình làm việc văn phòng bạn cần in ra một tài liệu dạng PDF, để có thể lưu trữ lại tài liệu hoặc là chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.

  bullzip pdf printer free.png

  BullZip là một phần mềm nhỏ gọn có thể đáp ứng được nhu cầu đấy của bạn, được hoạt động như một máy in trên hệ điều hành và cho phép in ra các file PDF ảo hóa như mong muốn của người dùng. Với vài thao tác đơn giản sau đây, là bạn có được một máy in PDF.

  Cài đặt
  1. Download máy in tại trang chính chủ của BullZip
  2. Cài đặt vào máy tính
  3. [Option] bạn vào khu vực cài máy in thiết lập là máy in mặc định - bước này có thể không cần thực hiện nhe, nếu bạn không muốn máy in PDF này là máy in mặc định cho máy tính của bạn
  Tính năng của phần mềm
  • Print to PDF from almost any Windows program.
  • Supports 64-bit operating systems.
  • Direct output to the same file each time or prompt for destination.
  • Control if the printer should ask if you want to see the resulting PDF document.
  • Control output and prompts programmatically.
  • Setup can run unattended.
  • Graphical user interface.
  • Password protect PDF documents.
  • AES 256/128 bit encryption and standard 128/40 bit encryption.
  • Quality settings (screen, printer, ebook, prepress).
  • Set document properties.
  • Watermark text, size, rotation, and transparency.
  • Superimpose/background documents.
  • Appending/prepending documents.
  • User interface control.
  • Linearized PDF documents for fast web view.
  • PDF/A-1b support for long time storage of PDF documents.
  • Signing of PDF documents using digital certificates.
  • Command line interface to all settings.
  • COM/ActiveX interface for programmatic control.
  • Microsoft.NET API for C#, VB.NET, and other .NET development.
  • Support for Citrix MetaFrame
  • Support for Windows Terminal Server
  • Multiple output types supported: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG, and TIFF.
  • Upload document using FTP or SFTP protocol.
   
 2. Loading...


Share This Page