Business Analytic vs Business Intelligence

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Nhung_Ha, Dec 1, 2014.

 1. Nhung_Ha

  Nhung_Ha New Member

  Nhờ các bác phân tích cho mình với, đâu là sự giống nhau và khác nhau giữu business analytic và business intelligence.

  lên mạng search tìm, thấy nhiều cái hình về cái này hay lắm.
  ForecastingwiththeBaumWelchAlgorithmandHiddenMarkovModels.png  businessintelligencevsbusinessanalyticsbanner.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Sport Business Analytics Tableau Oct 9, 2017
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Tableau Jun 28, 2015
  Watson Analytics is now open for business Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 17, 2014
  TOP 10 DISRUPTIVE BUSINESS MODELS Công nghệ Sunday at 9:01 PM

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Business Analytics (BA) là giao thoa giữa Hoạt động (Business) và Công nghệ nhằm mở rộng khả năng tiên đoán (dự báo) để định hướng vào cải thiện tài chính, chiến lược, hiệu quả hoạt động mà có thể gọi chung là tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh - dự báo các điều sẽ xảy ra với doanh nghiệp (What Next)

  Còn Business Intelligence (BI) tiếp tục dựa trên các phân tích dữ liệu ở trên để tìm ra các điểm yếu, mạnh của doanh nghiệp, các sợi dây liên kết giữa các yếu tố mà khả năng trước đó chưa tìm thấy để đưa ra các quyết định phát triển doanh nghiệp và tập trung vào điều gì sẽ xảy ra.

  Một cách ngắn gọn: BI là "cảm nhận và phản ứng" còn BA là "Dự đoán và định dạng (định hình)"

  Và chắc chắn rất dễ dàng thấy rằng cả BI và BA đều phải xuất phát hoặc trả lời cho: Tại sao nó như thế?

  Chính vì lý do sự khác nhau và giống nhau như trê mà bạn thấy cái hình đó là chính xác xác nhất cho việc so sánh BA, và BI - nói một cách nào đó thì BI ở cái đẳng cấp cao hơn so với BA.
   
  Nhung_Ha likes this.
 4. Nhung_Ha

  Nhung_Ha New Member

  Tuyệt. Như vậy theo mình hiểu thì BA làm nền cho BI, khiều như nhân viên thực hiện làm các phân tích, và việc dựa vào các phân tích này để ra quyết định là BI.
   
 5. Charlie Dunrossil

  Charlie Dunrossil New Member

  Nice comparison between business analytic and business intelligence....thanks for the share!!

  NetSuite ERP
   

Share This Page