Business Intelligence các hoạt động chính của doanh nghiệp

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Oct 31, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Chúng ta thường nghe nói về các hoạt động quản trị BI trong doanh nghiệp, nhưng BI hoạt động chính xác vào những yếu tố nào của doanh nghiệp?

  Mình xin đưa ra một vài hoạt động quản trị doanh nghiệp của BI
  1. Business Rules Management
  2. Decision management
  3. Knowledge management
  4. Market research
  5. CRM - khía cạnh nào đó của CRM chính là những hoạt động quản trị rất sâu sắc chứ không riêng gì là hoạt động ghi nhận các contact, các khách hàng trong quá trình kinh doanh của doanlh nghiệp, tỷ như phân tích về hành vi của khách hàng đối với công ty, phân tích về mối quan hệ giữa khách hàng với công ty...
  6. ...

  Topic mong nhận được nhiều bình luận về các hoạt động BI trong doanh nghiệp hơn.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Phương pháp tiếp cận Business Intelligence Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 28, 2015
  Triển khai Business Intelligence, các rào cản cần loại bỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 25, 2015
  Business intelligence cuộc cách mạng công nghệ mới Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 17, 2015

Share This Page