Business Intelligence khủng

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jan 3, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Đây là bài toán khủng, thách đấu trí tưởng tượng của loài người đến kinh khủng và nay nó được giải trong vòng 7.5 giờ.

  Đây là đoạn Video quay nhanh trong 6'

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Phương pháp tiếp cận Business Intelligence Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 28, 2015
  Triển khai Business Intelligence, các rào cản cần loại bỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 25, 2015
  Business intelligence cuộc cách mạng công nghệ mới Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 17, 2015

 3. loveERP

  loveERP Member

  Đúng là khủng thật!
   
 4. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Không biết ông nào là người thiết kế ra cục Rubic này nữa? Ông ta cũng phải nói là bá đạo
   

Share This Page