Business intelligence objective

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Jun 14, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  5 mục tiêu hàng đầu của giải pháp BI

  1. Giúp nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định tốt hơn
  2. Gia tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp
  3. Gia tăng khả năng cạnh tranh trước đối thủ
  4. Mang được nhiều hơn các lợi nhuận khi có các hoạt động tốt
  5. Dịch vụ khách hàng sẽ được mở rộng mà giải pháp BI mang lại, thúc đẩy các phương án làm việc với khách hàng tốt hơn

  business intelligence objective.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Phương pháp tiếp cận Business Intelligence Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 28, 2015
  Triển khai Business Intelligence, các rào cản cần loại bỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 25, 2015
  Business intelligence cuộc cách mạng công nghệ mới Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 17, 2015

Share This Page