Business Process trong Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Dynamics CRM' started by bsdinsight, May 12, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chắc hẳn bạn cũng đã biết Dynamics CRM 2013 hỗ trợ bạn xây dựng các Business Process, nhưng chúng ta vẫn cũng phải lưu ý một số điểm sau
  1. Bạn chỉ có thể có nhiều nhất là 10 buisness process cho 1 entity.
  2. Với mỗi một business process, có nhiều nhất là 30 bước mà thôi.
  3. Với một business process, bạn có thể sử dụng cho 5 entities khác nhau (và nhớ là nhiều nhất là 5 entities mà thôi)
  4. Người dùng có thể chuyển đổi các business process này trong khi vận hành phần mềm (Ví dụ như với khách hàng trong nước, bạn sử dụng qui trình vận hành cho khách hàng trong nước, còn khách hàng ngoài nước, bạn sẽ chuyển đổi qua một qui trình khác để xử lý theo qui trình với khách hàng ngoài nước)
  5. Bạn có thể giới hạn các qui trình này thông qua việc setup quyền securities cho các người dùng.
  6. Bạn có thể setup một qui trình business process mặc định.

  dynamics_crm_lead_management.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How to filter a lookup field in Business Process flow (BPF) in Dynamics CRM Dynamics CRM Nov 6, 2016
  CRM 2013 New Features: Business Process Flows Dynamics CRM Aug 15, 2014
  Business Process Flow in Dynamics CRM 2013 Dynamics CRM May 16, 2014
  Top Open Source Ecommerce Platforms for your Business Phân phối & Bán lẻ Jun 10, 2017
  Tuyển Business Analyst Thông tin mới May 13, 2017

Share This Page