Business Process trong Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 12, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chắc hẳn bạn cũng đã biết Dynamics CRM 2013 hỗ trợ bạn xây dựng các Business Process, nhưng chúng ta vẫn cũng phải lưu ý một số điểm sau
  1. Bạn chỉ có thể có nhiều nhất là 10 buisness process cho 1 entity.
  2. Với mỗi một business process, có nhiều nhất là 30 bước mà thôi.
  3. Với một business process, bạn có thể sử dụng cho 5 entities khác nhau (và nhớ là nhiều nhất là 5 entities mà thôi)
  4. Người dùng có thể chuyển đổi các business process này trong khi vận hành phần mềm (Ví dụ như với khách hàng trong nước, bạn sử dụng qui trình vận hành cho khách hàng trong nước, còn khách hàng ngoài nước, bạn sẽ chuyển đổi qua một qui trình khác để xử lý theo qui trình với khách hàng ngoài nước)
  5. Bạn có thể giới hạn các qui trình này thông qua việc setup quyền securities cho các người dùng.
  6. Bạn có thể setup một qui trình business process mặc định.

  dynamics_crm_lead_management.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How to filter a lookup field in Business Process flow (BPF) in Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Nov 6, 2016
  CRM 2013 New Features: Business Process Flows Microsoft Dynamics 365 Aug 15, 2014
  Business Process Flow in Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics 365 May 16, 2014
  Sport Business Analytics Tableau Oct 9, 2017
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017

Share This Page