Business Process trong Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 12, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chắc hẳn bạn cũng đã biết Dynamics CRM 2013 hỗ trợ bạn xây dựng các Business Process, nhưng chúng ta vẫn cũng phải lưu ý một số điểm sau
  1. Bạn chỉ có thể có nhiều nhất là 10 buisness process cho 1 entity.
  2. Với mỗi một business process, có nhiều nhất là 30 bước mà thôi.
  3. Với một business process, bạn có thể sử dụng cho 5 entities khác nhau (và nhớ là nhiều nhất là 5 entities mà thôi)
  4. Người dùng có thể chuyển đổi các business process này trong khi vận hành phần mềm (Ví dụ như với khách hàng trong nước, bạn sử dụng qui trình vận hành cho khách hàng trong nước, còn khách hàng ngoài nước, bạn sẽ chuyển đổi qua một qui trình khác để xử lý theo qui trình với khách hàng ngoài nước)
  5. Bạn có thể giới hạn các qui trình này thông qua việc setup quyền securities cho các người dùng.
  6. Bạn có thể setup một qui trình business process mặc định.

  dynamics_crm_lead_management.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Modernizing Business Process with Cloud and AI Overview & News Feb 12, 2018
  How to filter a lookup field in Business Process flow (BPF) in Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Nov 6, 2016
  CRM 2013 New Features: Business Process Flows Dynamics 365 for Sale Aug 15, 2014
  Business Process Flow in Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale May 16, 2014
  TOP 10 DISRUPTIVE BUSINESS MODELS Công nghệ Jan 14, 2018

Share This Page