Business Rules in Dynamic CRM 2013

Discussion in 'Finance and Operations' started by Hân, Sep 22, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Business Rules là một chức năng mới Microsoft Dynamics CRM 2013, với Business Rules bạn có thể tạo và thiết lập các kiểm chứng đơn giản mà không cần phải viết mã JavaScript.

  Business Rules
  cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các thao tác khai báo và và chọn giá trị chứng thực một cách nhanh chóng, tạo cho người dùng một trải nghiệm point-and-click.

  Dưới đây là một số các kiểm chứng phổ biến nhất mà Business Rules có thể thực hiện được trong CRM 2013 :
  • Thiết lập một trường cần thiết khi giá trị của một trường khác được thay đổi.
  • Thiết lập giá trị của một trường dựa trên các tiêu chí khác nhau.
  • Tính giá trị trong một lĩnh vực dựa trên giá trị của các trường khác
  • Hiển thị thông báo lỗi khi một giá trị không hợp lệ được nhập
  • Hiển thị / giấu hoặc kích hoạt / vô hiệu hóa một lĩnh vực phụ thuộc vào giá trị nhập vào trong lĩnh vực khác
  • Thiết lập các yêu cầu bắt buộc khi tạo Record cho Form.
  Sau đây là 5 bước để bạn tạo và thiết lập các kiểm chứng trong Business Rules :

  Bước 1 : Có 2 cách để mở giao diện Business Rules :

  • Cách 1 :
  - Menu Mycrosoft Dynamic CRM > Setting > Customizations

  Dynamic CRM - Business Rules - 01.png

  - Click chọn "Customize the System"

  Dynamic CRM - Business Rules - 02.png

  - Chọn Entity > Business Rules > New

  Dynamic CRM - Business Rules - 03.png
  • Cách 2 :
  - Vào Form mà bạn cần tạo Business Rules (VD: Contacts) > Chọn Form

  Dynamic CRM - Business Rules - 04.png


  Dynamic CRM - Business Rules - 05.png


  - Menu chọn Business Rules > click button "New Business Rule"

  Dynamic CRM - Business Rules - 06.png

  Bước 2 : Hiển thị Form "Business Rule"

  Dynamic CRM - Business Rules - 07.png

  Bước 3 : Tạo điều kiện - Condition

  - Click button + để thêm điều kiện

  - Chọn Field mà bạn cần kiểm chứng (VD : Loại hình doanh nghiệp)

  Dynamic CRM - Business Rules - 08.png

  - Chọn phép kiểm chứng :

  Dynamic CRM - Business Rules - 09.png

  - Chọn loại giá trị để kiểm chứng (Type) : Value / Field

  - Nhập/ chọn giá trị kiểm chứng

  Dynamic CRM - Business Rules - 11.png
   
  DynamicsAX and bsdinsight like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics CRM 2015 Business Rules New Features Dynamics 365 for Sale Dec 5, 2014
  Modernizing Business Process with Cloud and AI Overview & News Feb 12, 2018
  TOP 10 DISRUPTIVE BUSINESS MODELS Công nghệ Jan 14, 2018
  Những lợi ích khi lập kế hoạch kinh doanh (business planning) Corporate Performance Dec 24, 2017
  Sport Business Analytics Tableau Oct 9, 2017

 3. Hân

  Hân Member

  VD : Kiểm chứng Loại giấy tờ bạn chọn có phải là "CMND" không

  Dynamic CRM - Business Rules - 12.png
  - Sau khi thiết lập hoàn tất điều kiện, bạn bấm button Dynamic CRM - Business Rules - button01.png để xác nhận đồng ý hay hủy bỏ chứng thực vừa tạo​

  Note : Bạn có thể tạo thêm nhiều điều kiện trong cùng Business Rule.

  Bước 4 : Tạo hành động - Action cho điều kiện chứng thực

  - Click button + để tạo hành động > Chọn loại hành động mà bạn cần thực hiện khi kiểm chứng

  Dynamic CRM - Business Rules - 13.png

  - Có 5 loại hành động : Hiển thị thông báo lỗi / Thiết lập giá trị cho 1 trường / Thiết lập yêu cầu / Hiển thị trường / khóa hoặc mở khóa một trường trên Form.

  - VD : Thiết lập giá trị cho trường "Xếp hạng" có giá trị bằng 1 khi chọn trường Loại giấy tờ là CMND

  Dynamic CRM - Business Rules - 14.png

  - Sau khi thiết lập hoàn tất hành động, bạn bấm button Dynamic CRM - Business Rules - button01.png để xác nhận đồng ý hay hủy bỏ hành động vừa tạo.
  Bước 5 :

  - SAVE để hoàn tất thiết lập Business Rule

  Dynamic CRM - Business Rules - 15.png

  - Click button "ACTIVE" để kích hoạt Business Rule chạy trên Form bạn vừa tạo.

  Dynamic CRM - Business Rules - 15.png
  Mong bài viết sẽ giúp ít cho các bạn.
   
  WhiteMouse, DynamicsAX and bsdinsight like this.

Share This Page