Business User và IT làm thế nào để dừng cuộc chiến

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Oct 25, 2015.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Kỳ thực trong doanh nghiệp, để giải quyết bài toán để ông IT và người dùng cuối cùng ngồi chung một mặt phẳng tưởng chừng mặc định thì lại là một đề bài chưa có bài giải thỏa đáng. Các ông chủ doanh nghiệp thậm chí còn lắm đau đầu, mấy anh chị này tối ngày méc lên.

  Anh em ta cùng tám về bài toán này vại
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Sport Business Analytics Tableau Oct 9, 2017
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Microsoft thay thế Skype for Business bằng Microsoft Teams Công nghệ Sep 26, 2017
  Top Open Source Ecommerce Platforms for your Business Hệ thống phân phối DMS Jun 10, 2017
  Tuyển Business Analyst Thông tin mới May 13, 2017

Share This Page