1. Tableau Business Intelligence

C-Level in Business

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Oct 4, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Danh sách các vị được cho là khó chịu, khó ưa nhất trong cty


  c-level in business.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top Open Source Ecommerce Platforms for your Business Hệ thống phân phối DMS Jun 10, 2017
  Tuyển Business Analyst Thông tin mới May 13, 2017
  Business 4.0: Doanh nghiệp sống sao trong thời đại số Quản trị doanh nghiệp Nov 24, 2016
  How to filter a lookup field in Business Process flow (BPF) in Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Nov 6, 2016
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Mấy ông Tây đẻ đâu ra lắm thế không biết.
   

Share This Page