1. Tableau Business Intelligence

C-Level in Business

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Oct 4, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Danh sách các vị được cho là khó chịu, khó ưa nhất trong cty


  c-level in business.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Sport Business Analytics Tableau Oct 9, 2017
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Microsoft thay thế Skype for Business bằng Microsoft Teams Công nghệ Sep 26, 2017
  Top Open Source Ecommerce Platforms for your Business Hệ thống phân phối DMS Jun 10, 2017
  Tuyển Business Analyst Thông tin mới May 13, 2017

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Mấy ông Tây đẻ đâu ra lắm thế không biết.
   

Share This Page